Δελτία τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΙΘΟΡΕΑ – ΛΙΑΝΟΚΛΑΔ

Την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018 –με την παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη και του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών κ. Θάνου Βούρδα – η ΕΡΓΟΣΕ έδωσε σε δοκιμαστική λειτουργία την νέα σιδηροδρομική γραμμή «Τιθορέα-Λιανοκλάδι» με διέλευση από την νέα σήραγγα  του Καλλιδρόμου. Παρόντες στο δοκιμαστικό δρομολόγιο ήταν ο Πρόεδρος της ΕΡΓΟΣΕ κ. Χρήστος Δουκάκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χρήστος Διονέλης, καθώς και πολλοί επίσημοι. 

 

Η νέα γραμμή συνδέει δύο ολοκαίνουργιους Σιδηροδρομικούς Σταθμούς  (Τιθορέα και Λιανοκλάδι) και διέρχεται από την νέα δίδυμη σήραγγα στο Καλλίδρομο, μήκους 9 χιλιομέτρων που είναι η μεγαλύτερη σιδηροδρομική σήραγγα της Ελλάδος και των Βαλκανίων. Η γραμμή θα τεθεί σε εμπορική εκμετάλλευση το αμέσως επόμενο διάστημα. 

 

Το συνολικό έργο ολοκληρώνει προσπάθειες πολλών ετών, και αποτελεί ιδιαίτερο τεχνικό επίτευγμα της ΕΡΓΟΣΕ και του κατασκευαστικού τομέα της χώρας μας.  

 

Τα έργα της ΕΡΓΟΣΕ για τον συνολικό σιδηροδρομικό άξονα Πειραιά- Αθήνας-Θεσσαλονίκης με διπλή ηλεκτροδοτούμενη γραμμή συνεχίζονται εντατικά, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Ιούνιο 2018.

08/01/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Άσκηση ετοιμότητας για την λειτουργία της Σιδηροδρομικής Σήραγγας Καλλιδρόμου

Την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η άσκηση ετοιμότητας σε πραγματική κλίμακα για την λειτουργία της Σ.Σ. Καλλιδρόμου, όπως απαιτούν οι Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τις σιδηροδρομικές σήραγγες. Η άσκηση διοργανώθηκε από την ΕΡΓΟΣΕ και σε αυτήν συμμετείχαν ο ΟΣΕ, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

 

Μετά την επιτυχία της άσκησης, η δίδυμη σιδηροδρομική σήραγγα Καλλιδρόμου, μήκους 9 χλμ που είναι η μεγαλύτερη σιδηροδρομική σήραγγα των Βαλκανίων μπορεί να δοθεί σε εμπορική λειτουργία από τον Ιανουάριο 2018. 

 

Με το έργο αυτό, που αποτελεί τεχνικό επίτευγμα της ΕΡΓΟΣΕ, έρχεται ακόμη πιο κοντά η ολοκλήρωση του συνολικού σιδηροδρομικού άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης σε νέα χάραξη, με διπλή ηλεκτροκινούμενη γραμμή υψηλών ταχυτήτων, που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο 2018. 

05/01/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΑΤΟ - ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ»

Στις 30-12-2017, ημέρα Σάββατο, δημοσιεύθηκε με επιτυχία στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Προκήρυξη του έργου, που αναφέρεται στο θέμα, σε συνέχεια της από 28-12-2017 αποστολής για Δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε.   H «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» διακηρύσσει την ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του ως άνω έργου, προϋπολογισμού 67.000.000,00 ΕΥΡΩ, μη συμπεριλαμβανομένου του ποσού για Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.   Το αντικείμενο του έργου αφορά στην ηλεκτροκίνηση του τμήματος «ΚΙΑΤΟ – ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ» της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων του σιδηροδρομικού δικτύου «Πειραιάς – Αθήνα – Κιάτο – Πάτρα (ΠΑΘΕΠ)».   Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.   Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 09-02-2018 και ώρα Ελλάδος 11:00 π.μ.   Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15-02-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.   Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.   Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του «Άξονα Προτεραιότητας 1» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.  

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Η Διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ και οι εργαζόμενοι της εταιρίας εύχονται σε όλους Καλές Γιορτές.

22/12/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Κυκλοφορία Ηλεκτροκίνητης Αμαξοστοιχίας στο τμήμα γραμμής Πειραιάς-Τιθορέα

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της ηλεκτροκίνησης διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από Σ.Σ. Πειραιά έως Σ.Σ. Τιθορέας, έγινε την   Δευτέρα 18/12/2017, δοκιμαστικό δρομολόγιο ηλεκτροκίνητου συρμού  από τον Σ.Σ. Πειραιά  έως και τον Σ.Σ. Τιθορέας και επιστροφή στον Σ.Σ. Αθηνών. Η δοκιμαστική διαδρομή ήταν επιτυχής, με συνέπεια την δυνατότητα άμεσης παράδοσης σε κανονική κυκλοφορία της συνολικής ηλεκτροκίνητης  γραμμής.     Για την ολοκλήρωση των συμβάσεων που κατέστησαν δυνατή την ηλεκτροκίνηση με παράλληλη ανακαίνιση της γραμμής, έγιναν μεταξύ άλλων εργασίες  που αφορούν στην κατασκευή :   Α. Υποδομής και επιδομής τμημάτων σιδηροδρομικής γραμμής, με την τοποθέτηση των απαραίτητων αλλαγών και την σύνδεσή τους με τις υφιστάμενες γραμμές.   Β. Εγκατάσταση εναέριας γραμμής επαφής ηλεκτροκίνησης επί των τεσσάρων (4) σιδηροδρομικών γραμμών εντός του ΣΣΑ, επί των κύριων γραμμών κυκλοφορίας από τον Σ.Σ. Αθηνών έως τον Σ.Σ. Πειραιώς και επί των δευτερευουσών γραμμών των Σ.Σ. Ρούφ, Ταύρου, Α.Ι. Ρέντη και Πειραιά.   Γ. Εγκατάσταση των προβλεπομένων θυρών περιτυπώματος, 3 νέων ΑΣΙΔ, PSS, διακοπτικού υλικού, δικτύων τηλεδιοίκησης κλπ.   Δ. Ανάταξη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή, θέση και διατήρηση σε λειτουργία καθώς και συντήρηση με ταυτόχρονη άρση βλαβών, επί μία τριετία (3 έτη), του συστήματος Ηλεκτροκίνησης και του συστήματος Τηλεδιοίκησης αυτού, επί της σιδηροδρομικής γραμμής που εκτείνεται από την είσοδο του Σ.Σ. Αχαρνών έως και την έξοδο του Σ.Σ. Τιθορέας,   Ε. Εγκατάσταση εναέριας γραμμής επαφής ηλεκτροκίνησης επί των κυρίων γραμμών του Σ.Σ. Τιθορέας και των παρακαμπτηρίων αυτών.