Δελτία τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Άσκηση ετοιμότητας για την λειτουργία της Σιδηροδρομικής Σήραγγας Καλλιδρόμου

Την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η άσκηση ετοιμότητας σε πραγματική κλίμακα για την λειτουργία της Σ.Σ. Καλλιδρόμου, όπως απαιτούν οι Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τις σιδηροδρομικές σήραγγες. Η άσκηση διοργανώθηκε από την ΕΡΓΟΣΕ και σε αυτήν συμμετείχαν ο ΟΣΕ, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

 

Μετά την επιτυχία της άσκησης, η δίδυμη σιδηροδρομική σήραγγα Καλλιδρόμου, μήκους 9 χλμ που είναι η μεγαλύτερη σιδηροδρομική σήραγγα των Βαλκανίων μπορεί να δοθεί σε εμπορική λειτουργία από τον Ιανουάριο 2018. 

 

Με το έργο αυτό, που αποτελεί τεχνικό επίτευγμα της ΕΡΓΟΣΕ, έρχεται ακόμη πιο κοντά η ολοκλήρωση του συνολικού σιδηροδρομικού άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης σε νέα χάραξη, με διπλή ηλεκτροκινούμενη γραμμή υψηλών ταχυτήτων, που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο 2018. 

05/01/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΑΤΟ - ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ»

Στις 30-12-2017, ημέρα Σάββατο, δημοσιεύθηκε με επιτυχία στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Προκήρυξη του έργου, που αναφέρεται στο θέμα, σε συνέχεια της από 28-12-2017 αποστολής για Δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε.   H «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» διακηρύσσει την ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του ως άνω έργου, προϋπολογισμού 67.000.000,00 ΕΥΡΩ, μη συμπεριλαμβανομένου του ποσού για Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.   Το αντικείμενο του έργου αφορά στην ηλεκτροκίνηση του τμήματος «ΚΙΑΤΟ – ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ» της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων του σιδηροδρομικού δικτύου «Πειραιάς – Αθήνα – Κιάτο – Πάτρα (ΠΑΘΕΠ)».   Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.   Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 09-02-2018 και ώρα Ελλάδος 11:00 π.μ.   Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15-02-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.   Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.   Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του «Άξονα Προτεραιότητας 1» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.  

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Η Διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ και οι εργαζόμενοι της εταιρίας εύχονται σε όλους Καλές Γιορτές.

22/12/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Κυκλοφορία Ηλεκτροκίνητης Αμαξοστοιχίας στο τμήμα γραμμής Πειραιάς-Τιθορέα

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της ηλεκτροκίνησης διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από Σ.Σ. Πειραιά έως Σ.Σ. Τιθορέας, έγινε την   Δευτέρα 18/12/2017, δοκιμαστικό δρομολόγιο ηλεκτροκίνητου συρμού  από τον Σ.Σ. Πειραιά  έως και τον Σ.Σ. Τιθορέας και επιστροφή στον Σ.Σ. Αθηνών. Η δοκιμαστική διαδρομή ήταν επιτυχής, με συνέπεια την δυνατότητα άμεσης παράδοσης σε κανονική κυκλοφορία της συνολικής ηλεκτροκίνητης  γραμμής.     Για την ολοκλήρωση των συμβάσεων που κατέστησαν δυνατή την ηλεκτροκίνηση με παράλληλη ανακαίνιση της γραμμής, έγιναν μεταξύ άλλων εργασίες  που αφορούν στην κατασκευή :   Α. Υποδομής και επιδομής τμημάτων σιδηροδρομικής γραμμής, με την τοποθέτηση των απαραίτητων αλλαγών και την σύνδεσή τους με τις υφιστάμενες γραμμές.   Β. Εγκατάσταση εναέριας γραμμής επαφής ηλεκτροκίνησης επί των τεσσάρων (4) σιδηροδρομικών γραμμών εντός του ΣΣΑ, επί των κύριων γραμμών κυκλοφορίας από τον Σ.Σ. Αθηνών έως τον Σ.Σ. Πειραιώς και επί των δευτερευουσών γραμμών των Σ.Σ. Ρούφ, Ταύρου, Α.Ι. Ρέντη και Πειραιά.   Γ. Εγκατάσταση των προβλεπομένων θυρών περιτυπώματος, 3 νέων ΑΣΙΔ, PSS, διακοπτικού υλικού, δικτύων τηλεδιοίκησης κλπ.   Δ. Ανάταξη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή, θέση και διατήρηση σε λειτουργία καθώς και συντήρηση με ταυτόχρονη άρση βλαβών, επί μία τριετία (3 έτη), του συστήματος Ηλεκτροκίνησης και του συστήματος Τηλεδιοίκησης αυτού, επί της σιδηροδρομικής γραμμής που εκτείνεται από την είσοδο του Σ.Σ. Αχαρνών έως και την έξοδο του Σ.Σ. Τιθορέας,   Ε. Εγκατάσταση εναέριας γραμμής επαφής ηλεκτροκίνησης επί των κυρίων γραμμών του Σ.Σ. Τιθορέας και των παρακαμπτηρίων αυτών.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Δοκιμαστικό δρομολόγιο με ηλεκτροκινούμενο συρμό στη διαδρομή Σταθμός Αθηνών – Σταθμό

Την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017, η ΕΡΓΟΣΕ πραγματοποίησε δοκιμαστικό δρομολόγιο με ηλεκτροκινούμενο συρμό στη διαδρομή Σταθμός ΑθηνώνΣταθμός Πειραιώς (και αντίστροφα). Η δοκιμή ήταν επιτυχημένη και πολύ σύντομα θα έχουμε την ένταξη κανονικών δρομολογίων με ηλεκτροκινούμενα τραίνα και σε αυτό το τμήμα του δικτύου.

 

Στο δοκιμαστικό δρομολόγιο επέβαιναν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κ. Θάνος Βούρδας, η Διοίκηση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), οι Διοικήσεις της ΕΡΓΟΣΕ και του ΟΣΕ καθώς και στελέχη και από τις δύο εταιρίες.

27/10/2017