Δελτία τύπου

Παρουσίαση της ΕΡΓΟΣΕ από τον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο κ. Κ. Σπηλιόπουλο

Η παρουσίαση της ΕΡΓΟΣΕ που έγινε από τον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο κ. Κων/νο Σπηλιόπουλο στην Διημερίδα του ΤΕΕ με τίτλο "Εργα μεταφορικών υποδομών ως μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας" που πραγματοποιείται σήμερα 4-6-13  στο  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Ακύρωση του διαγωνισμού της μελέτης με Α.Π. 550

Ανακοινώνεται ότι η Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για το διαγωνισμό της Μελέτης με τίτλο: «Μελέτες για την κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής για τη σύνδεση του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ) με την κύρια γραμμή του ΟΣΕ προς Β. Ελλάδα με παράκαμψη του Δήμου Αχαρνών» (Α.Π. 550), ακυρώθηκε δια της υπ΄ αριθμ. 2894/12-03-2013 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της "ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.".

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Σιδηροδρομική σύνδεση νέου προβλήτα Αλεξανδρούπολης.

Η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. προχωράει στη δημοπράτηση σύνδεσης του Νέου Προβλήτα Λιμένα Αλεξανδρούπολης με την κύρια γραμμή. Το έργο θα έχει προϋπολογισμό 4.000.000 € και η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι 12 ημερολογιακοί μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.