Δελτία τύπου

Ολοκληρώνεται και το τελευταίο τμήμα της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας – Θεσσαλονίκης

To Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. σε συνεδρίαση του την Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012 ενέκρινε ομόφωνα τη δημοπράτηση του έργου με τίτλο: «Υπολειπόμενες εργασίες ολοκλήρωσης της Υποδομής και των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Κατασκευή της Επιδομής, των Η/Μ Εγκαταστάσεων, της Σηματοδότησης, των Τηλεπικοινωνιών και της Ηλεκτροκίνησης της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων από Τιθορέα έως Δομοκό».

Υπ’ αριθμ.2812/6-4-2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την ανάθεση της Σύμβ.613

Διαβίβαση Απόφασης ΔΣ για την Σύμβαση με τίτλο: «Συμφωνία - Πλαίσιο Γεωτεχνικών Ερευνών για την Γραμμή σύνδεσης του Σιδηροδρομικού Δικτύου με τον Εμπορικό Λιμένα Καβάλας (Ν. Καρβάλη), Τμήμα: Σιδηροδρομικός Σταθμός Γραββούνας έως την σύνδεση με το Σιδηροδρομικό Δίκτυο στην περιοχή Τοξοτών-Ξάνθης (Β’ Φάση)» (Α.Π. 613).