Δελτία τύπου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Νέα σύνθεση Δ.Σ. στην ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ είναι η εξής: Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ είναι η εξής: Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός. Αντιπρόεδρος, Νικόλαος Κουρέτας, Αρχιτέκτων Μηχανικός. Μέλος, Ιωάννης Παπαδόπουλος, Αρχιτέκτων Μηχανικός. Μέλος, Κωνσταντίνος Καλλίγερος, Δικηγόρος Μέλος, ’Αννα Ζουρνατζή, Δικηγόρος. Μέλος, Δημήτριος Νικολάου, Επιχειρηματίας. Μέλος, Μιχαήλ-’Αγγελος Βαρελάς, Οικονομολόγος , Προϊστάμενος Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ΕΡΓΟΣΕ, εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΝΕΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΙΑΤΟΥ – ΠΑΤΡΑΣ

Σήμερα  01/02/2013 , η ΕΡΓΟΣΕ ολοκλήρωσε την διάνοιξη της Σιδηροδρομικής σήραγγας  Τράπεζας  μήκους 2.700μ στην περιοχή του Διακοπτού. Η εν λόγω σήραγγα αποτελεί τμήμα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΑΔΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΑΤΟ ΑΙΓΙΟ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ»  συνολικού προϋπολογισμού 71,3 εκατ. Ευρώ, το οποίο ολοκληρώνεται το 2013.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Ενημέρωση για ενδιαφερόμενους ιδιοκτησιών που απαλλοτριώνονται

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους, των οποίων οι ιδιοκτησίες απαλλοτριώνονται για την κατασκευή της νέας Σ.Γ στα τμήματα: 1.       από Χ.Θ 28 έως 30, (1046458/3453/0010/15-06-2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕK: 589/Δ/12-07-2006)) 2.       από Χ.Θ 36 έως 40, (1046465/3455/0010/15-06-2006 K.Y.A. (ΦΕK: 589/Δ/12-07-2006)) 3.       από Χ.Θ 0 έως 21+200, 2η Συμπληρωματική (1015251/1084/0010/27-02-2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ: 105/Α.Α.Π./19-03-2007) ότι μπορούν να ενημερωθούν για την εκτίμηση του Σ.Ο.Ε, στα γραφεία της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ (αρ.  100) τις ημέρες : Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη και ώρες από 11:00  έως 14:00.