Δελτία τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΝΕΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΙΑΤΟΥ – ΠΑΤΡΑΣ

Σήμερα  01/02/2013 , η ΕΡΓΟΣΕ ολοκλήρωσε την διάνοιξη της Σιδηροδρομικής σήραγγας  Τράπεζας  μήκους 2.700μ στην περιοχή του Διακοπτού. Η εν λόγω σήραγγα αποτελεί τμήμα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΑΔΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΑΤΟ ΑΙΓΙΟ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ»  συνολικού προϋπολογισμού 71,3 εκατ. Ευρώ, το οποίο ολοκληρώνεται το 2013.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Ενημέρωση για ενδιαφερόμενους ιδιοκτησιών που απαλλοτριώνονται

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους, των οποίων οι ιδιοκτησίες απαλλοτριώνονται για την κατασκευή της νέας Σ.Γ στα τμήματα: 1.       από Χ.Θ 28 έως 30, (1046458/3453/0010/15-06-2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕK: 589/Δ/12-07-2006)) 2.       από Χ.Θ 36 έως 40, (1046465/3455/0010/15-06-2006 K.Y.A. (ΦΕK: 589/Δ/12-07-2006)) 3.       από Χ.Θ 0 έως 21+200, 2η Συμπληρωματική (1015251/1084/0010/27-02-2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ: 105/Α.Α.Π./19-03-2007) ότι μπορούν να ενημερωθούν για την εκτίμηση του Σ.Ο.Ε, στα γραφεία της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ (αρ.  100) τις ημέρες : Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη και ώρες από 11:00  έως 14:00.

Ολοκληρώνεται και το τελευταίο τμήμα της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας – Θεσσαλονίκης

To Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. σε συνεδρίαση του την Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012 ενέκρινε ομόφωνα τη δημοπράτηση του έργου με τίτλο: «Υπολειπόμενες εργασίες ολοκλήρωσης της Υποδομής και των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Κατασκευή της Επιδομής, των Η/Μ Εγκαταστάσεων, της Σηματοδότησης, των Τηλεπικοινωνιών και της Ηλεκτροκίνησης της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων από Τιθορέα έως Δομοκό».