Συγκρότημα Θριασίου Πεδίου (B' Φάση)

Έργα / ΑΤΤΙΚΗ /   19.01.2018

  To έργο αφορά την κατασκευή ενός σύγχρονου συγκροτήματος στο Θριάσιο Πεδίο, στο οποίο θα συγκεντρωθούν οι σιδηροδρομικές και εμπορευματικές δραστηριότητες οι   οποίες σήμερα διεκπεραιώνονται σε εγκαταστάσεις που είναι διάσπαρτες σε σημεία της πρωτεύουσας. Η μεταφορά των εγκαταστάσεων αυτών σε ενιαίο χώρο, εκτός του οικιστικού πλέγματος της Αθήνας, θα έχει σημαντικά περιβαλλοντικά και χωροταξικά οφέλη για ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα της πρωτεύουσας.


 To εν λόγω Συγκρότημα θα περιλαμβάνει: Σταθμό Διαλογής, τέρμιναλ για containers, τελωνείο, εμπορικό σταθμό, αποθήκες εμπορευμάτων, δέσμη γραμμών για απόθεση βαγονιών με επικίνδυνα φορτία, πλυντήρια καθώς και όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των παραπάνω δραστηριοτήτων.

 

 

 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου της κατασκευής του ανωτέρω Συγκροτήματος υλοποιείται σε 2 φάσεις κατασκευής: την Α’ και τη Β’ Λειτουργική φάση.

 

Β’ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΦΑΣΗ
Η Β’ Λειτουργική φάση αποτελεί συνέχεια της  Α’ Λειτουργικής (η οποία έχει ολοκληρωθεί) και περιλαμβάνει τη στρώση Επιδομής των υπολοίπων σιδηροδρομικών γραμμών εντός του Συγκροτήματος (πλην δηλαδή αυτών που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο της Α’ Λειτουργικής Φάσης), κατασκευή κτιριακών έργων, σηματοδότηση – τηλεδιοίκηση, ηλεκτροκίνηση των γραμμών (τόσο της Α΄ όσο και της Β’ Λειτουργικής φάσης) εντός του Συγκροτήματος, υπολειπόμενα έργα αποχέτευσης και αποστράγγισης ομβρίων και έργα Η/Μ εγκαταστάσεων.

 

Φάση έργου:
Β’ Λειτουργική φάση: Σε εξέλιξη
 
Χρηματοδότηση:  
Β’ Λειτουργική Φάση:   ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  2007-2013 & Εθνικοί πόροι

 

Κόστος έργου:  65,5  εκ. ευρώ

 

Σημαντικές ημερομηνίες:
Έναρξη κατασκευής:  2013
Ολοκλήρωση έργου:  1o Εξάμηνο 2018

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Κτιριακά: κατασκευή κτιρίων εντός του Συγκροτήματος Θριασίου (προσωπικού, κεντρικής  διοίκησης & ελέγχου, συνεργεία επισκευής, συντήρησης κ.λ.π.)

Επιδομή: σκυρογραμμή με συνεχώς συγκολλημένη σιδηροτροχιά, μήκους 12,3km και σταθερή επιδομή (εγκιβωτισμένη τροχιά)

Σηματοδότηση: 160 αλλαγές σε 52km συνεχούς συγκολλημένης σιδηροτροχιάς

Ηλεκτροκίνηση: μήκος εναέριας γραμμής επαφής 32,9km