Κάτω Διαβάσεις στη γραμμή Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα

Έργα / ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ /   28.09.2016

Το έργο αφορά στην κατασκευή δύο κάτω οδικών διαβάσεων σε θέσεις εκατέρωθεν του Σιδηροδρομικού Σταθμού των Τρικάλων καθώς και κατασκευή μίας Α.Σ.Ι.Δ.


Συγκεκριμένα, πρόκειται για την κατασκευή της Κάτω Διάβασης πεζών και μικρών οχημάτων στη θέση «Σαράγια» του Δήμου, της Κάτω Διάβασης πεζών στη θέση «Γκαζέλο» του δήμου Τρικκαίων καθώς και Α.Σ.Ι.Δ. στη Χ.Θ. 73+098 της εν λόγω γραμμής.

 

Το έργο αποσκοπεί στην κατάργηση των υφιστάμενων ισόπεδων διαβάσεων και την αντικατάστασή τους με ανισόπεδες, με στόχο την απρόσκοπτη και ασφαλή μετακίνηση πεζών και οχημάτων εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών. Με την κατασκευή του Α.Σ.Ι.Δ. θα επιτευχθεί ασφάλεια στην διέλευση τόσο των συρμών όσο και των οχημάτων.

 


Φάση έργου: Ολοκληρωμένο

Χρηματοδότηση:  
Ε.Π. ΣΑΑΣ 2000-2006
Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2007-2013

 

Κόστος: 2,5 Μ€


Σημαντικές ημερομηνίες:
Έναρξη κατασκευής:  2013
Ολοκλήρωση έργου: 2016