ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥ - Υπογραφή Συμβάσεων Φυτοτεχνικών Εργασιών

Δελτία τύπου  07.11.2016

Σε συνέχεα των έργων πράσινου και σταθεροποίησης των πρανών των ορυγμάτων και των επισχέσεων κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής που κατασκευάζεται από Αθήνα προς Θες/νικη, η ΕΡΓΟΣΕ προχώρησε την Δευτέρα, 07-11-2016, στα γραφεία της στην Αθήνα, στην υπογραφή δυο νέων συμβάσεων κατασκευής με τίτλο «Φυτοτεχνικές εργασίες για την σταθεροποίηση και την περιβαλλοντική αποκατάσταση των πρανών κατά μήκος της Σιδηροδρομικής Γραμμής από την Χ.Θ. 202+466,26 έως τον Σ.Σ. Λιανοκλαδίου Χ.Θ 218+090» με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο, το οποίο ανέρχεται στο ποσόν των 792.340,25 € και «Φυτοτεχνικές εργασίες για την σταθεροποίηση και την περιβαλλοντική αποκατάσταση των πρανών κατά μήκος της Σιδηροδρομικής Γραμμής από την έξοδο του Σ.Σ. Λιανοκλαδίου Χ.Θ. 219+400 έως την είσοδο Σήραγγας Όθρυος Χ.Θ. 235+650» με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο, το οποίο ανέρχεται στο ποσόν των 711.060,69 €.

 

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το χρηματοδοτικό μηχανισμό ‘Συνδέοντας την Ευρώπη’ (Connecting Europe Facility – CEF) 2014 – 2020 και από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και ανάδοχος είναι η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ – ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ» και η ολοκλήρωση των εργασιών προβλέπεται να γίνει σε 36 μήνες για την καθεμιά εργολαβία.