Τροποποίηση όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 10248

Προκηρύξεις  07.03.2017

Προθεσμία υποβολής προσφορών (ημερομηνία διαγωνισμού): 31-03-2017, και ώρα έως και 17:00.

Για να κατεβάσετε το έγγραφο με την τροποποίηση των όρων του εν λόγω Διαγωνισμού παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα στα δεξιά σας.