ΣΚΑ - Κιάτο

Έργα / ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ /   05.09.2017

To έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από Αθήνα (ΣΚΑ) μέχρι το Κιάτο, μήκους 105 χλμ περίπου, με ηλεκτροκίνηση, τηλεδιοίκηση και τηλεπικοινωνίες.

Το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο έργο της κατασκευής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής (ΣΚΑ) - Πάτρας και αποσκοπεί:

 • στη μείωση του χρόνου διαδρομής σε 60 λεπτά, από 110 λεπτά που ήταν πριν την κατασκευή του έργου.
 • στον εκσυγχρονισμό του δικτύου από την Αθήνα (ΣΚΑ)  μέχρι Κιάτο, με σκοπό τελικά την σύνδεση με το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο μέχρι την Πάτρα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα εξασφαλισθεί η βελτίωση της απ’ ευθείας σύνδεσης της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω Ιταλίας, (βελτίωση  συνδυασμένων μεταφορών) καθώς και η μετατόπιση του κυκλοφοριακού φόρτου από τις οδικές προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές, με αποτέλεσμα την ανακούφιση του οδικού δικτύου, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και της μόλυνσης του περιβάλλοντος.

 

 

Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει :

 • συντέλεση των απαλλοτριώσεων των αναγκαίων εκτάσεων
 • έργα υποδομής της νέας σιδηροδρομικής γραμμής
 • έργα επιδομής σε όλο το μήκος της νέας σιδηροδρομικής γραμμής, συμπεριλαμβανομένου της προμήθειας των υλικών γραμμής.
 • έργα εγκατάστασης σύγχρονου συστήματος σηματοδότησης ETCS και τηλεπικοινωνιών
 • έργα εγκατάστασης ηλεκτροκίνησης


Φάση έργου:

Ολοκληρωμένο
  
 

Χρηματοδότηση:

 • Ταμείο Συνοχής 1994-1996 & 2000-2006 (υποδομή, επιδομή, σηματοδότηση -   τηλεδιοίκηση, τηλεπικοινωνίες γραμμής)                               
 • EΠ ΣΑΑΣ 2000-2006 & ΕΠΕΠ 2007-2013 (ηλεκτροκίνηση γραμμής)
 • ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 (κατασκευή σιδ/κής στάσης Ζεφυρίου)

 

Κόστος έργου:  620 εκ. ευρώ

 

Σημαντικές ημερομηνίες:

 • Έναρξη κατασκευής:  1998
 • Τμηματική παράδοση: Τμήμα ΣΚΑ - Κόρινθος : 2005
 • Κόρινθος - Κιάτο : 2007
 • Σε πλήρη λειτουργία με ηλεκτροκίνηση από τον Δεκέμβριο του 2010.
 • Διοικητική Παραλαβή της σιδ/κής στάσης Ζεφυρίου για χρήση από τον ΟΣΕ : Ιούλιος 2017Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μήκος τμήματος : 105 χλμ
Ταχύτητα μελέτης: 200 χλμ/ώρα μετά το Θριάσιο
Σήραγγες: 5 σήραγγες συνολικού  μήκους 8.263,91 μ. περίπου
Cut & Cover: 4 Cut & Cover συνολικού μήκους 1.401,48 μ. περίπου
Σιδ/κές γέφυρες: 21
Ανισόπεδες διαβάσεις: 60
Σταθμοί/στάσεις: 8 Σιδηροδρομικοί Σταθμοί (Άνω Λιόσια, Μαγούλα, Ν. Πέραμος, Μέγαρα, Κινέτα, Άγιοι Θεόδωροι, Κόρινθος, Κιάτο), 2 στάσεις (Θριάσιο (Ασπρόπυργος), Ζευγολατιό) και νέα στάση Ζεφυρίου.