Συγκρότημα Θριασίου Πεδίου (Α' Φάση)

Έργα / ΑΤΤΙΚΗ /   30.03.2016

To έργο αφορά την κατασκευή ενός σύγχρονου συγκροτήματος στο Θριάσιο Πεδίο, στο οποίο θα συγκεντρωθούν οι σιδηροδρομικές και εμπορευματικές δραστηριότητες οι οποίες σήμερα διεκπεραιώνονται σε εγκαταστάσεις που είναι διάσπαρτες σε σημεία της πρωτεύουσας. Η μεταφορά των εγκαταστάσεων αυτών σε ενιαίο χώρο, εκτός του οικιστικού πλέγματος της Αθήνας, θα έχει σημαντικά περιβαλλοντικά και χωροταξικά οφέλη για ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα της πρωτεύουσας.

 

To εν λόγω Συγκρότημα θα περιλαμβάνει: Σταθμό Διαλογής, τέρμιναλ για containers, τελωνείο, εμπορικό σταθμό, αποθήκες εμπορευμάτων, δέσμη γραμμών για απόθεση βαγονιών με επικίνδυνα φορτία, πλυντήρια καθώς και όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των παραπάνω δραστηριοτήτων.

 

 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου της κατασκευής του ανωτέρω Συγκροτήματος περιλαμβάνει 2 φάσεις κατασκευής: την Α’  και τη Β’ Λειτουργική φάση:

 

Α’ Λειτουργική φάση: Περιλαμβάνει την κατασκευή έργων υποδομής, τη στρώση μέρους σιδηροδρομικών γραμμών, έργα οδοποιίας, δίκτυα άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, κατασκευή ορισμένων σιδ/κών εγκαταστάσεων.

 

Φάση έργου:

Ολοκληρωμένο έργο.

 

Χρηματοδότηση:   

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 &  Εθνικοί πόροι

 

Κόστος έργου:  214  εκ. ευρώ

 

Σημαντικές ημερομηνίες:

Έναρξη κατασκευής:  1999
Ολοκλήρωση έργου:  2010

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Σταθμοί/στάσεις: Εμπορευματικό Κέντρο Θριασίου Πεδίου και Σ.Σ. Ασπροπύργου

Σιδ/κές γέφυρες: 4

Ανισόπεδες διαβάσεις: 3

Επιδομή: σκυρογραμμή με συνεχώς συγκολλημένη σιδηροτροχιά μήκους 39,3km