Αριθμός Διαγωνισμού 10298

Προκηρύξεις  02.03.2018

Προμήθεια σαράντα (40) επιτραπέζιων και πέντε (5) φορητών υπολογιστών με πενταετή εγγύηση on site και αποκατάσταση βλάβης Next Business Day (Α.Δ.10298).

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών (ημερομηνία διαγωνισμού): 19-03-2018, και ώρα έως και 11:00.