ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

Έργα / ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΡΓΑ /   30.03.2016

Ηλεκτροκίνηση

Η ηλεκτροκίνηση του τμήματος Δομοκός – Θεσσαλονίκη, δόθηκε σταδιακά σε κυκλοφορία και εμπορική εκμετάλλευση τον Σεπτέμβριο του 2007 και τον Σεπτέμβριο του 2008.

Έκτοτε λειτουργεί διπλή ηλεκτροκινούμενη γραμμή.

Στο τμήμα Αχαρνές– Τιθορέα, λόγω εκτεταμένων κλοπών / δολιοφθορών, είναι σε εξέλιξη σύμβαση ανάταξης της ηλεκτροκίνησης. Στο  πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης, έχει δοθεί η ηλεκτροκίνηση του τμήματος Αφίδναι – Οινόη από τον Νοέμβριο του 2014 και του τμήματος Αχαρναί – Αφίδναι από τον Μάιο του 2015, ενώ η απόδοση σε χρήση της ηλεκτροκίνησης του τμήματος Οινόη – Τιθορέα εκτιμάται έως τα τέλη του 2015.

Χρηματοδότηση:  Εθνικοί  Πόροι.

Υπό σχεδιασμό είναι το έργο της ηλεκτροκίνησης της γραμμής Λάρισα - Βόλος.

Έναρξη: 2016

Περαίωση: 2018

Εκτιμώμενο Κόστος: 40 Μ€

Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2014-2020 Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον, Αειφόρος Ανάπτυξη» (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020)