Παράδοση επιταγών ενίσχυσης σε Κοινωνικά Παντοπωλεία Δημών

Δελτία τύπου  11.12.2015

Παράδοση επιταγών ενίσχυσης σε Κοινωνικά Παντοπωλεία Δημών