Επίσκεψη του υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ στις σήραγγες Καλλιδρόμου και Όθρυ.

Δελτία τύπου  22.03.2012

Ο υπουργός Υ­ποδομών - Μεταφορών και Δικτύων, Μάκης Βορίδης, επιθεώρησε την Τρίτη 20-3-12 την πορεία των έργων στη γραμμή Τιθορέα - Λιανοκλάδι – Δομοκός.

«Το έργο αυτό έχει εξαιρετικά μεγάλες τεχνικές δυσκο­λίες και το γεγονός ότι οι τεχνικές εταιρείες, η ΕΡΓΟΣΕ και οι εργαζό­μενοι που το εκτελούν ανταπεξέρχο­νται με αυτή την επιτυχία, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική πα­ρακαταθήκη για την Ελλάδα και την τεχνογνωσία που έχει ο τόπος μας στην εκτέλεση τόσο δύσκολων έργων», είπε χαρακτηριστικά.

Με το συγκεκριμένο έργο αντι­καθίσταται στο μεγαλύτερο τμήμα το ορεινό κομμάτι της υφιστάμε­νης γραμμής μήκους 122 χιλιομέ­τρων. Η νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων θα έχει μήκος 106 χιλιόμετρα και αναπτύσ­σεται σε καινούρια χάραξη. Το έργο είναι συνολικού κόστους 1,6 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 700 εκατομ­μύρια εντάσσονται στο ΕΣΠΑ.

Ο υπουργός επισκέφθηκε πρώτα το σημείο διάνοιξης της σήραγγας του Καλλιδρόμου   η οποία αποτελείται από δύο σήραγγες μονής γραμμής συνολικού μήκους 18.072 μέτρων .

 Στη συνέχεια ο κ. Βορίδης επιθεώρησε τη δίδυμη σήραγγα η οποία διασχίζει το όρος 'Οθρυς και έχει μήκος 6.380 μέτρων στον κάθε κλάδο.

Στο τμήμα Τιθορέας - Λιανοκλα­δίου η υποδομή έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 80% και με την ολοκλή­ρωση του έργου ο χρόνος διαδρομής θα μειωθεί κατά 25 λεπτά, ενώ οι συρμοί θα κινούνται με μέση ταχύτητα άνω των 160  χιλιομέτρων την ώρα. Στο τμήμα Λιανοκλαδίου - Δομοκού η μείωση του χρόνου της διαδρομής θα είναι 30 λεπτά, ενώ οι συρμοί θα μπορούν να αναπτύσσουν ταχύτητα