Υπογειοποιήση Αθήνα - Τρείς Γέφυρες

Έργα / ΑΤΤΙΚΗ /   30.03.2016

Το έργο αφορά στην κατασκευή τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου μήκους 2,36 χλμ, εκ των οποίων τα 1.330μ. περίπου πλήρως υπογειοποιημένου, ο οποίος ξεκινά από την έξοδο του Σ.Σ. Αθηνών προς Θεσ/νίκη (ΧΘ 10+821) και καταλήγει στις Τρεις Γέφυρες (ΧΘ 13+180) στην περιοχή Σεπολίων του Δήμου Αθηναίων, όπου συναντά τον πρόσφατα κατασκευασμένο και σε λειτουργία νέο τετραπλό σιδηροδρομικό διάδρομο.


Κατά κανόνα ο διάδρομος ελίσσεται στην ζώνη κατάληψης του υφιστάμενου διάδρομου και χωροθετείται κεντροβαρικά ως προς τις περιβάλλουσες ρυμοτομήσεις του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.
 


Το μήκους 1.330μ περίπου τεχνικό υπογειοποίησης θα είναι διπλής διατομής. Ο ανατολικός ημιδιάδρομος θα εξυπηρετεί την κίνηση κυρίως των προαστιακών συρμών, ενώ ο δυτικός την κίνηση κυρίως των υπεραστικών συρμών.


Άνωθεν του τεχνικού υπογειοποίησης είναι δυνατή η αποκατάσταση της επικοινωνίας των καθέτων οδών, που σήμερα διακόπτονται λόγω του επίγειου σιδ/κού διαδρόμου, με τη δυνατότητα αποκατάστασης και κάλυψης του τεχνικού υπογειοποίησης με πράσινο (δένδρα, θάμνους, κλπ) σε πολύ μεγάλο βαθμό.

 

Φάση έργου:
Έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές μελέτες

 

Xρηματοδότηση:
Μελέτες: Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
Κατασκευή: Το έργο έχει ενταχθεί στο Στρατηγικό Σχέδιο Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) 2014-2025


Εκτιμώμενο κόστος έργου: 135 εκ. ευρώ