Υπογειοποίηση Αθήνα - Τρείς Γέφυρες

Έργα / ΑΤΤΙΚΗ /   05.09.2017

Το έργο αφορά στην κατασκευή τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου μήκους 2,36 χλμ, εκ των οποίων τα 1.330μ. περίπου πλήρως υπογειοποιημένου, ο οποίος ξεκινά από την έξοδο του Σ.Σ. Αθηνών προς Θεσ/νίκη (ΧΘ 10+821) και καταλήγει στις Τρεις Γέφυρες (ΧΘ 13+180) στην περιοχή Σεπολίων του Δήμου Αθηναίων, όπου συναντά τον πρόσφατα κατασκευασμένο και σε λειτουργία νέο τετραπλό σιδηροδρομικό διάδρομο.


Κατά κανόνα ο διάδρομος ελίσσεται στην ζώνη κατάληψης του υφιστάμενου διάδρομου και χωροθετείται κεντροβαρικά ως προς τις περιβάλλουσες ρυμοτομήσεις του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.
 

 


Το μήκους 1.330μ περίπου τεχνικό υπογειοποίησης θα είναι διπλής διατομής. Ο ανατολικός ημιδιάδρομος θα εξυπηρετεί την κίνηση κυρίως των προαστιακών συρμών, ενώ ο δυτικός την κίνηση κυρίως των υπεραστικών συρμών.


Άνωθεν του τεχνικού υπογειοποίησης θα αποκατασταθεί η επικοινωνία 9 καθέτων οδών, που σήμερα διακόπτονται λόγω του επίγειου σιδ/κού διαδρόμου. Προβλέπεται διαμόρφωση του τοπίου με κάλυψη του τεχνικού με πράσινο (δένδρα, θάμνους) με δημιουργία ελεύθερων χώρων αναψυχής.

 

Φάση έργου:
Το έργο βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας δημοπράτησης.

 

Xρηματοδότηση:
Μελέτες: Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
Κατασκευή: «Συνδέοντας την Ευρώπη» - CEF 2014-2020


Εκτιμώμενο κόστος έργου: 93,5 εκ. ευρώ