Αναβάθμιση ΣΚΑ - Οινόη

Έργα / ΑΤΤΙΚΗ /   30.03.2016

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής από το Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών (Σ.Κ.Α.) έως τον υφιστάμενο Σιδηροδρομικό Σταθμό (Σ.Σ.) Οινόης, συνολικού μήκους περίπου 52 χλμ. To έργο έχει εξαιρετική σημασία, διότι συμβάλλει στην ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού του βασικού σιδ/κού άξονα της χώρας Αθήνα - Θεσσαλονίκη. 

 

 

Στο εν λόγω τμήμα πρόκειται να πραγματοποιηθεί :

 • ανακαίνιση και διαπλάτυνση της υφιστάμενης υποδομής, ώστε:
  • να εξασφαλιστεί ικανό εύρος για την έδραση της νέας επιδομής εντός της υφισταμένης ζώνης απαλλοτρίωσης
  • να αναβαθμιστεί το περιτύπωμα της σιδηροδρομικής γραμμής σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα, ώστε να εξυπηρετείται η Διαλειτουργικότητα
  • να βελτιωθεί ή/και αποκατασταθεί η φέρουσα ικανότητα της υποδομής.
 • δημιουργία γραμμών υπέρβασης ειδικά για τις εμπορικές αμαξοστοιχίες με στόχο την αύξηση της χωρητικότητας του δικτύου, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές Τ.Π.Δ.
 • ανακαίνιση του κομβικού Σ.Σ. Οινόης με αναδιάταξη, ανάπτυξη κι εφαρμογή νέας, βελτιωμένης γραμμολογίας, η οποία θα κληθεί να επιλύσει ζητήματα Ηλεκτροκίνησης και Σηματοδότησης κατά τις φάσεις κατασκευής, και με μελέτες κτιριακών/τεχνικών έργων (νέες αποβάθρες, στέγαστρα επί αυτών, υπόγεια πεζοδιάβαση για σύνδεση/επικοινωνία των αποβαθρών, εμπορικό κρηπίδωμα, τεχνικά δωμάτια) 
 • βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας της κυκλοφορίας στον υφιστάμενο Σ.Σ. Αλιάρτου με την κατασκευή νέας Κάτω Οδικής Διάβασης αλλά και Άνω Πεζοδιάβασης
 • προσθήκη δύο (2) Σιδηροδρομικών Στάσεων στο δίκτυο: της νέας Σ.Στ. Κρυονερίου και της νέας Σ.Στ. Οινοφύτων (περίπου 900μ. νοτίως της υφισταμένης).
 • κατασκευή Άνω Οδικής Διάβασης πλησίον του Σ.Σ. Αγίου Στεφάνου.
 • κατασκευή νέου εμπορικού κρηπιδώματος εντός του υφισταμένου Σ.Σ. Αγ. Στεφάνου

 

Φάση έργου:
Σε διαδικασία  δημοπράτησης  οριστικών μελετών

 

Xρηματοδότηση έργου:

Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»


Εκτιμώμενο κόστος έργου: 100 εκ. ευρώ