Συμμετοχή σε Έργα στο Εξωτερικό

Έργα  08.09.2017

Η ΕΡΓΟΣΕ συμμετέχει σε Διεθνείς Διαγωνισμούς Υπηρεσιών Συμβούλου σε έργα του εξωτερικού με αντικείμενα παροχής υπηρεσιών συναφή με τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται. Η Εταιρεία συμμετέχει σε αυτούς τους διαγωνισμούς σε σύμπραξη με εταιρείες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές.

 

Στο πλαίσιο αυτό, στην παρούσα φάση, η ΕΡΓΟΣΕ συμμετέχει στους εξής διεθνείς διαγωνισμούς:

 

ΣΕΡΒΙΑ

Κοινοπρακτικό σχήμα: ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. (leader), SYSTEMA Consulting SMLTD, WYG International.

 

Περιγραφή: Υποβοήθηση της Σιδηροδρομικής Εταιρίας Υποδομών της Σερβίας για την υλοποίηση του έργου ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού της σιδηροδρομικής γραμμής Nis – Dimitrovgrad και την κατασκευή παρακαμπτηρίου Nis. Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών ("Υπηρεσίες") περιλαμβάνουν δύο συνιστώσες, οι οποίες θα υλοποιηθούν κατά την περίοδο 2017-2022.

Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών ("Υπηρεσίες") περιλαμβάνουν δύο συνιστώσες, οι οποίες θα υλοποιηθούν κατά την περίοδο 2017-2022.

 

Φάση 1 - Υπηρεσίες Επίβλεψης έργων

Ο Σύμβουλος ενεργεί ως Μηχανικός σύμφωνα με τους Όρους Συμβάσεων της FIDIC και εξασφαλίζει ότι οι εργασίες υλοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των συμβάσεων κατασκευής ή / και μελέτης και κατασκευής, λαμβάνοντας όλες τις απαιτούμενες τεχνικές αποφάσεις για την επιτυχή και έγκαιρη υλοποίηση των συμβάσεων.

 

Φάση 2 - Υποστήριξη της Μονάδας Εφαρμογής Προγράμματος (PIU)

Οι υπηρεσίες καλύπτουν την υποστήριξη της διαχείρισης έργων, ιδίως όσον αφορά την αναθεώρηση των εγγράφων, τις διαδικασίες προμηθειών, την παρακολούθηση της εκτέλεσης των σχεδίων και την υποβολή εκθέσεων στους δανειστές και τους χορηγούς, με τη διεξαγωγή ad hoc μελετών.

 

ΑΛΒΑΝΙΑ

Κοινοπρακτικό σχήμα: ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. (Leader), SDC Ltd.

 

Περιγραφή:

  • • Η σύμβαση αφορά στην παροχή τεχνικής υποστήριξης και συμβουλών προς την Υπηρεσία (PIU) κατά την φάση προετοιμασίας των τευχών Δημοπράτησης σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες της EBRD για την νέα σιδηροδρομική γραμμή μήκους 7,4 χλμ μεταξύ Τιράνων και Διεθνούς Αεροδρομίου Τιράνων, καθώς και την αναβάθμιση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής μήκους 34,7 χλμ μεταξύ Δυρραχίου και Τιράνων.
  • Η παροχή τεχνικής υποστήριξης προς την Υπηρεσία (PIU) κατά την φάση της εκτέλεσης της Σύμβασης Κατασκευής σε θέματα χρονοδιαγράμματος καθώς και αιτήσεων τροποποίησης όρων της Σύμβασης (change variation orders) του Αναδόχου.

 

ΑΛΒΑΝΙΑ

Κοινοπρακτικό σχήμα:DROMOS Consulting Ltd, OMEK Consulting Engineers S.A., TRADEMCO S.A. & ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

 

Περιγραφή:Το έργο αφορά στην επίβλεψη του Αναδόχου κατασκευής αφενός της αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμής μήκους 34,7 χλμ μεταξύ του Σιδηροδρομικού σταθμού Τιράνων και της πόλης του Δυρραχίου κα αφετέρου της κατασκευής νέας σιδηροδρομικής σύνδεσης μήκους 7,4 χλμ μεταξύ του Σιδηροδρομικού σταθμού των Τιράνων και του Διεθνούς Αεροδρομίου Τιράνων.