Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

Έργα  17.01.2017

Η ΕΡΓΟΣΕ ενεργοποιείται στον τομέα της Έρευνας που αφορά σιδηροδρομικές και συνδυασμένες μεταφορές. Η Εταιρεία συμμετέχει στις κλήσεις διακηρύξεων για έρευνα σε σύμπραξη με εταιρείες, Πανεπιστήμια και Οργανισμούς (ιδιωτικούς και κρατικούς) από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Στη παρούσα φάση η ΕΡΓΟΣΕ συμμετέχει σε δύο προσκλήσεις ενδιαφέροντος εκπόνησης ερευνητικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Horizon 2020 / Shift 2 Rail» και στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΣΠΑ 2014-2020 / ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»