Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία  08.08.2017

ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΣΕ           

  • Πρόεδρος, Χρήστος Δουκάκης, του Βαλσάμη
  • Αντιπρόεδρος, Χαράλαμπος Φωτόπουλος του Κωνσταντίνου
  • Διευθύνων Σύμβουλος, Χρήστος Διονέλης, του Νικολάου
  • Μέλος, Ιωάννης Αντωνιάδης, του Αντωνίου
  • Μέλος, Αλέξανδρος Βαστάρδος – Χωνάς, του Κωνσταντίνου
  • Μέλος, Νικόλαος Δαγλαρτζής, του Θεοδώρου
  • Μέλος, Δημήτριος Κουτσούκος, του Παναγιώτη, εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.