Σηματοδότηση - Ηλεκτροκίνηση Λάρισα - Βόλος

Έργα / ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ /   30.03.2016

Το έργο αφορά την εγκατάσταση συστημάτων σηματοδότησης, ηλεκτροκίνησης και ETCS της υφιστάμενης μονής σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισα – Βόλος μήκους 61 χλμ περίπου.

 

Φάση έργου: Σε φάση προετοιμασίας δημοπράτησης της κατασκευής


Χρηματοδότηση: Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον, Αειφόρος Ανάπτυξη» (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020)


Εκτιμώμενο Κόστος: 40 Μ€