Πάτρα - Πύργος - Καλαμάτα

Έργα / ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ /   30.03.2016

Το έργο αφορά στην κανονικοποίηση (μετατροπή από μετρικού σε κανονικού εύρους) και την αναβάθμιση (βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών, όπου αυτό είναι εφικτό) της υφισταμένης μονής σιδηροδρομικής γραμμής αντίστοιχα στα τμήματα Πάτρα - Πύργος, συνολικού μήκους 131,8 χλμ και Αλφειός - Κυπαρισσία - Καλαμάτα, μήκους 119 χλμ.

Η ταχύτητα σχεδιασμού είναι έως 160 km/h με προδιαγραφές ηλεκτροκίνησης και σύγχρονης σηματοδότησης.
 

 

Αναλυτικά τα επιμέρους τμήματα έχουν ως εξής:

 

Πάτρα – Πύργος
Το εν λόγω τμήμα έχει συνολικό μήκος 131,84 χλμ, ή αναλυτικά ανά τμήμα :
98,7 χλμ από την Πάτρα έως τον Πύργο
20,8 χλμ από τον Πύργο έως την Αρχ. Ολυμπία και
12,3 χλμ από τον Πύργο έως το Κατάκολο
Το έργο, στο εν λόγω τμήμα, έχει μελετηθεί σε επίπεδο οριστικών μελετών και τευχών δημοπράτησης.


Αλφειός – Κυπαρισσία – Καλαμάτα
Το εν λόγω τμήμα έχει συνολικό μήκος 118,9 χλμ, ή ανά τμήμα:
112,4 χλμ από τον Αλφειό έως την Καλαμάτα
6,5 χλμ από το Σ.Σ. Καλού Νερού έως την Κυπαρισσία


Επίσης θα εξεταστούν 2 παραλλαγές της υφιστάμενης Σ.Γ. στις περιοχές όπου αυτή διέρχεται σε ορεινό έδαφος με πολύ φτωχά γεωμετρικά χαρακτηριστικά (πολύ μικρές οριζοντιογραφικές καμπύλες και έντονες μηκοτομικές κλίσεις). Οι παραλλαγές αφορούν στα τμήματα:

1ο Τμήμα: Σ.Σ. Καλό Νερό – έως τον Σ.Σ.  Κοπανάκι, μήκους περί τα 13χλμ
2ο Τμήμα: Σ.Σ.  Μελιγαλά – έως τον Σ.Σ. Βαλύρα, μήκους περί τα 8χλμ.

Το έργο στο εν λόγω τμήμα έχει μελετηθεί σε επίπεδο προμελέτης και υπολείπονται οι οριστικές μελέτες.

 

Χρηματοδότηση:
Μελέτες: Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
Κατασκευή: Το έργο συμπεριλαμβάνεται στα προτεινόμενα έργα για υλοποίηση στο πλαίσιο του πακέτου Γιούνκερ (Junker).

 

Eκτιμώμενο κόστος έργου: 600 εκ.