Κιάτο - Ροδοδάφνη (Ηλεκτροκίνηση)

Έργα / ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ /   30.03.2016

To έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ηλεκτροκίνησης, όλες δηλαδή τις απαραίτητες εργασίες για την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροκίνησης στη νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή του τμήματος Κιάτο - Ροδοδάφνη, μήκους 71 χλμ. περίπου, η υποδομή του οποίου βρίσκεται υπό κατασκευή.

 

Φάση έργου: Το έργο βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας δημοπράτησης.


Χρηματοδότηση:  Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον, Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020

 

Εκτιμώμενο Κόστος: 40 εκ €