Κιάτο - Ροδοδάφνη (Ηλεκτροκίνηση)

Έργα / ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ /   04.09.2017

To έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ηλεκτροκίνησης, όλες δηλαδή τις απαραίτητες εργασίες για την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροκίνησης στη νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή του τμήματος Κιάτο - Ροδοδάφνη, μήκους 71 χλμ. περίπου, η υποδομή του οποίου βρίσκεται υπό κατασκευή.

 

Φάση έργου: Έχουν ολοκληρωθεί τα τεύχη δημοπράτησης και προγραμματίζεται η δημοπράτηση του έργου περί τα τέλη του 2017.


Χρηματοδότηση:  Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον, Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020

 

Εκτιμώμενο Κόστος: 68,8 εκ €