Αριθμός Διαγωνισμού 2502

Προκηρύξεις  26.02.2016

«Φυτοτεχνικές εργασίες για την σταθεροποίηση και την περιβαλλοντική αποκατάσταση των πρανών κατά μήκος της Σιδηροδρομικής Γραμμής από την Χ.Θ. 202+466,26 έως τον Σ.Σ. Λιανοκλαδίου Χ.Θ 218+090» (Α.Δ. 2502)

Προθεσμία υποβολής προσφορών (ημερομηνία διαγωνισμού): 19-04-2016, ώρα 10:00

Προθεσμία παραλαβής τευχών διαγωνισμού: 13-04-2016, ώρα 14:00.

Περίληψη Διακήρυξης
• Οδηγίες Παραλαβής Τευχών Διαγωνισμού