Επενδυτικό Πρόγραμμα

Η Εταιρεία  30.03.2016

Ο εκσυγχρονισμός του ελληνικού σιδηροδρόμου, που συνίσταται στην εξασφάλιση αναβαθμισμένης υποδομής συνδυαζόμενης με το κατάλληλο τροχαίο υλικό και η μετεξέλιξή του σε ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό μεταφορικό μέσο, που θα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους χρήστες του, αποτελεί έναν από τους βασικότερους εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους της Χώρας τόσο για τις προηγούμενες όσο και για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

Ο στόχος υλοποίησης έργων σιδηροδρομικής υποδομής πρωτόγνωρων για τα ελληνικά δεδομένα εκφράζεται με την έγκριση χρηματοδοτήσεων τόσο από το Β΄και Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το Ταμείο Συνοχής ετών 2000-2006, το ΕΣΠΑ 2007-2013, το ΕΣΠΑ 2014-2020 και το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility), 2014-2020.

 

Βασική προτεραιότητα του Επενδυτικού Προγράμματος, που υλοποιεί η ΕΡΓΟΣΕ, αποτελεί η ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού του βασικού σιδηροδρομικού άξονα Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη / Προμαχώνας (ΠΑΘΕ/Π). Το Πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία ενός σιδ/κού άξονα υψηλών ταχυτήτων και αυξημένης χωρητικότητας, εξοπλισμένο με σύγχρονα συστήματα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροκίνησης, τα οποία θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων, καθώς επίσης την εκτέλεση επενδύσεων για την ανάπτυξη των εμπορευματικών μεταφορών με κυριότερη τη δημιουργία Εμπορευματικού σταθμού στο Θριάσιο Πεδίο καθώς και τη σύνδεση του δικτύου με τους βασικούς λιμένες.

 

 

   
Αναλυτικότερα τα βασικότερα έργα που εντάσσονται στο Επενδυτικό Πρόγραμμα του Ο.Σ.Ε. και υλοποιεί η ΕΡΓΟΣΕ είναι τα ακόλουθα:   

  • Ολοκλήρωση προαστιακού σιδηροδρόμου Αττικής, τμήμα Πειραιάς - Τρεις Γέφυρες
  • Κατασκευή νέας διπλής σιδ/κής γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) - Πάτρας στο τμήμα Κιάτο - Ροδοδάφνη (Αίγιο)
  • Κατασκευή νέας διπλής σιδ/κής γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) - Πάτρας στο τμήμα Ροδοδάφνη - Πάτρα (Μποζαϊτικα)
  • Κατασκευή Συγκροτήματος σιδ/κών εγκαταστάσεων στο Θριάσιο Πεδίο
  • Ολοκλήρωση κατασκευής νέας διπλής σιδ/κής γραμμής υψηλών ταχυτήτων στο τμήμα Τιθορέα - Δομοκός
  • Ολοκλήρωση κατασκευής νέας παραλλαγής της γραμμής Θεσσαλονίκης - Ειδομένης στο τμήμα Πολύκαστρο - Ειδομένη
  • Ολοκλήρωση εγκατάστασης σηματοδότησης – τηλεπικοινωνιών στον σιδηροδρομικό άξονα ΠΑΘΕ/Π.