ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΑΝΟ JUNCKER

Έργα  31.08.2016

Το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, σε συνεργασία με την ΕΡΓΟΣΕ, έχει διαμορφώσει 4 προτάσεις συνδυασμένων μεταφορών οι οποίες και έχουν κατατεθεί στο Επενδυτικό Portal της Commission (Πλάνο Juncker) .

Το Υπουργείο και η ΕΡΓΟΣΕ προχωρούν στην ωρίμανση των έργων αυτών προκειμένου να μπορέσουν να εξασφαλίσουν πόρους και να υλοποιηθούν εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Οι 4 προτάσεις έτσι όπως κατατέθηκαν είναι οι εξής: