Αριθμός Διαγωνισμού 2504

Προκηρύξεις  24.05.2016

«Φυτοτεχνικές εργασίες για την σταθεροποίηση και την περιβαλλοντική αποκατάσταση των πρανών κατά μήκος της Σιδηροδρομικής Γραμμής από την έξοδο Σήραγγας Όθρυος Χ.Θ.242+000 έως τη Χ.Θ. 255+305»(Α.Δ. 2504)

Προθεσμία υποβολής προσφορών (ημερομηνία διαγωνισμού): 12-07-2016, ώρα 10:00.

Προθεσμία παραλαβής τευχών διαγωνισμού: 06-07-2016, ώρα 14:00.

• Περίληψη Διακήρυξης
• Οδηγίες Παραλαβής Τευχών Διαγωνισμού