Αριθμός Διαγωνισμού 2505

Προκηρύξεις  24.05.2016

«Φυτοτεχνικές εργασίες για την σταθεροποίηση και την περιβαλλοντική αποκατάσταση των πρανών κατά μήκος της Σιδηροδρομικής Γραμμής από τη Χ.Θ. 255+305 έως την έξοδο του ΣΣ Δομοκού Χ.Θ. 270+600»(Α.Δ.2505)

Προθεσμία υποβολής προσφορών (ημερομηνία διαγωνισμού): 19-07-2016, ώρα 10:00.

 

• Περίληψη Διακήρυξης
• Οδηγίες Παραλαβής Τευχών Διαγωνισμού