Κατάργηση Διαγωνισμού με Αριθμό 10245

Προκηρύξεις  09.06.2016

Κατάργηση του προχείρου διαγωνισμού υπ΄αριθ. 10245 και θέμα την «Παροχή υπηρεσιών σύνταξης εκθέσεων εκτίμησης από ανεξάρτητο και πιστοποιημένο εκτιμητή για τις εκτάσεις που πρόκειται να απαλλοτριωθούν για την κατασκευή του νέου σιδηροδρομικού δικτύου» συμφώνως προς το άρθρο 6 παρ. 3 της υπ΄αριθμ. 10245 προσκλήσεως του ως άνω διαγωνισμού.

Δείτε την σχετική απόφαση καταργήσεως του πρόχειρου διαγωνισμού υπ΄αριθ. 10245