Αριθμός Διαγωνισμού 10251

Προκηρύξεις  18.07.2016

Ανάδειξη αναδόχου «παροχής υπηρεσιών σύνταξης εκθέσεων εκτίμησης από πιστοποιημένο εκτιμητή» για τις εκτάσεις που πρόκειται να απαλλοτριωθούν για την κατασκευή του νέου σιδηροδρομικού δικτύου (Α.Δ.10251).

Προθεσμία υποβολής προσφορών (ημερομηνία διαγωνισμού): 06-09-2016, ώρα 10:30 έως 11:00 π.μ.