Αριθμός Διαγωνισμού 10250

Προκηρύξεις  28.07.2016

Προμήθεια, αντικατάσταση και τοποθέτηση φωτιστικών, λαμπτήρων φωτισμού και φωτιστικών εκτάκτου ανάγκης στο κτήριο της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» Καρόλου 27, Αθήνα (Α.Δ.10250).

Προθεσμία υποβολής προσφορών (ημερομηνία διαγωνισμού): 05-09-2016, ώρα 10:30 έως 11:00 π.μ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ