Αριθμός Διαγωνισμού 10254

Προκηρύξεις  03.08.2016

Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» για ένα (1) έτος (ΑΔ 10254).

Προθεσμία υποβολής προσφορών (ημερομηνία διαγωνισμού): 22-08-2016, ώρα 10:30 έως 11:00 π.μ.