Αριθμός Διαγωνισμού 10260

Προκηρύξεις  13.01.2017

«Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ και ειδών πληροφορικής της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» για το έτος 2017»

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών (ημερομηνία διαγωνισμού): 26-01-2017 έως 11:00 π.μ.