Αριθμός Διαγωνισμού 10248

Προκηρύξεις  21.02.2017

Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. στο κτίριο επί της οδού Καρόλου 27, Αθήνα (Α.Δ.10248).

Προθεσμία υποβολής προσφορών (ημερομηνία διαγωνισμού): 16-03-2017, και ώρα έως και 17:00.