Ισθμός - Λουτράκι

Έργα / ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ /   05.09.2017

To έργο αφορά στη μετατροπή της υφιστάμενης μονής μετρικής γραμμής Ισθμού Λουτρακίου σε κανονικού εύρους ηλεκτροκινούμενη γραμμή και στη τελική σύνδεσή της, στην περιοχή του Ισθμού, με την υπάρχουσα σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων (ΣΓΥΤ) του προαστιακού σιδηροδρόμου, που λειτουργεί μεταξύ Κιάτου – Κορίνθου – Αεροδρομίου. Το έργο περιλαμβάνει επίσης την ανακαίνιση του σιδ/κού σταθμού Ισθμού και την κατασκευή δύο σιδηροδρομικών στάσεων Καζίνο (Μηχανικού) και Λουτρακίου.

 

Φάση έργου: Το έργο βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας δημοπράτησης.

 

Χρηματοδότηση: Θα προταθεί στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

 

Εκτιμώμενο Κόστος: 11,50 εκ €