Αριθμός Διαγωνισμού 10279

Προκηρύξεις  27.09.2017

Προμήθεια αναλωσίμων ειδών υγιεινής για την κάλυψη αναγκών της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», για είκοσι τέσσερις (24) μήνες (Α.Δ.10274).

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών (ημερομηνία διαγωνισμού): 18-10-2017, και ώρα έως και 11:00.

 

Δείτε εδώ την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του Διαγωνισμού