Αριθμός Διαγωνισμού 10258

Προκηρύξεις  06.11.2017

Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) μετασχηματιστών έλξης στους υποσταθμούς Σφίγγας και Κηφισού (Α.Δ.10258).

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών : 15-12-2017, και ώρα έως και 17:00.

 

Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση για την παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών του Διαγωνισμού