Αριθμός Διαγωνισμού 10285

Προκηρύξεις  06.12.2017

Προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού φωτοαντιγραφής, για είκοσι τέσσερις (24) μήνες (Α.Δ.10285).

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών (ημερομηνία διαγωνισμού): 11-01-2018, και ώρα έως και 11:00.