ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Κυκλοφορία Ηλεκτροκίνητης Αμαξοστοιχίας στο τμήμα γραμμής Πειραιάς-Τιθορέα

Δελτία τύπου  19.12.2017

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της ηλεκτροκίνησης διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από Σ.Σ. Πειραιά έως Σ.Σ. Τιθορέας, έγινε την   Δευτέρα 18/12/2017, δοκιμαστικό δρομολόγιο ηλεκτροκίνητου συρμού  από τον Σ.Σ. Πειραιά  έως και τον Σ.Σ. Τιθορέας και επιστροφή στον Σ.Σ. Αθηνών. Η δοκιμαστική διαδρομή ήταν επιτυχής, με συνέπεια την δυνατότητα άμεσης παράδοσης σε κανονική κυκλοφορία της συνολικής ηλεκτροκίνητης  γραμμής.  

 

Για την ολοκλήρωση των συμβάσεων που κατέστησαν δυνατή την ηλεκτροκίνηση με παράλληλη ανακαίνιση της γραμμής, έγιναν μεταξύ άλλων εργασίες  που αφορούν στην κατασκευή :

 

Α. Υποδομής και επιδομής τμημάτων σιδηροδρομικής γραμμής, με την τοποθέτηση των απαραίτητων αλλαγών και την σύνδεσή τους με τις υφιστάμενες γραμμές.

 

Β. Εγκατάσταση εναέριας γραμμής επαφής ηλεκτροκίνησης επί των τεσσάρων (4) σιδηροδρομικών γραμμών εντός του ΣΣΑ, επί των κύριων γραμμών κυκλοφορίας από τον Σ.Σ. Αθηνών έως τον Σ.Σ. Πειραιώς και επί των δευτερευουσών γραμμών των Σ.Σ. Ρούφ, Ταύρου, Α.Ι. Ρέντη και Πειραιά.

 

Γ. Εγκατάσταση των προβλεπομένων θυρών περιτυπώματος, 3 νέων ΑΣΙΔ, PSS, διακοπτικού υλικού, δικτύων τηλεδιοίκησης κλπ.

 

Δ. Ανάταξη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή, θέση και διατήρηση σε λειτουργία καθώς και συντήρηση με ταυτόχρονη άρση βλαβών, επί μία τριετία (3 έτη), του συστήματος Ηλεκτροκίνησης και του συστήματος Τηλεδιοίκησης αυτού, επί της σιδηροδρομικής γραμμής που εκτείνεται από την είσοδο του Σ.Σ. Αχαρνών έως και την έξοδο του Σ.Σ. Τιθορέας,

 

Ε. Εγκατάσταση εναέριας γραμμής επαφής ηλεκτροκίνησης επί των κυρίων γραμμών του Σ.Σ. Τιθορέας και των παρακαμπτηρίων αυτών.