Αριθμός Διαγωνισμού 10293

Προκηρύξεις  01.02.2018

Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ και ειδών πληροφορικής της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» για το έτος 2018 (Α.Δ.10293).

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών (ημερομηνία διαγωνισμού): 12-02-2018, και ώρα έως και 11:00.