Αριθμός Διαγωνισμού 1509

Προκηρύξεις  28.02.2018

"Κανονικοποίηση της υφιστάμενης μετρικής μονής σιδηροδρομικής γραμμής Ισθμού - Λουτρακίου με ηλεκτροκίνηση" (Α.Δ.1509)

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/03/2018,  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04/04/2018,  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για την λήψη των Τευχών Δημοπράτησης και των Παραρτημάτων (27,1MB) συμπληρώνεται την φόρμα στα δεξιά σας, απαιτείται να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα WINZIP.

 

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ (654ΜΒ /.ZIP ΑΡΧΕΙΟ)