Αναβάθμιση γραμμής Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα

Έργα / ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ /   31.08.2016

Το έργο αφορά στην κατασκευή μονής σιδηροδρομικής γραμμής κανονικού εύρους μήκους 82 km με κατασκευή των κρηπιδωμάτων, στεγάστρων, πεζογεφυρών των Σιδηροδρομικών Σταθμών Σοφάδων, Καρδίτσας, Τρικάλων, Καλαμπάκας και ανακατασκευή του παραδοσιακού Σιδηροδρομικού Σταθμού Τρικάλων.

 

 

 

 

 

 

 

Φάση έργου:

Ολοκληρωμένο

 
Χρηματοδότηση:       

Ταμείο Συνοχής 1994-1999

 

Κόστος έργου:

 65,1 εκατ. Ευρώ

 

Σημαντικές ημερομηνίες:

Ολοκλήρωση έργου: 2001

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Mήκος τμήματος: 80 χλμ

Ταχύτητα μελέτης: 150 χλμ/ώρα

Σταθμοί/στάσεις: Σοφάδων, Καρδίτσας, Τρικάλων & Καλαμπάκας