ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Επιθεωρήσεις Έργων Συγχρηματοδοτούμενων από το CEF 2014-2020

Στις 8 και 9 Δεκεμβρίου κλιμάκιο εκπροσώπων του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων (ΙΝΕΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού διενέργησαν τεχνική επίσκεψη στα δύο μεγάλα σιδηροδρομικά έργα,