Παρουσίαση του Δ/ντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ, κ. Διονέλη, στα πλαίσια του τρίτου Συνεδρίου Υποδομών & Μεταφορών.

Παρουσίαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ, κ. Χρήστου Διονέλη, στα πλαίσια του 3ου Συνεδρίου Υποδομών & Μεταφορών.