ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19

Αγαπητοί Συνεργάτες, Η ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του πιστοποιημένου, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018, Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας που εφαρμόζει, έχει ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της υγείας των εργαζομένων της, των συνεργατών της καθώς και τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, από την πανδημία του COVID-19. Από την αρχή της πανδημίας, συντάχθηκε το…