Κιάτο – Ροδοδάφνη (Ηλεκτροκίνηση)

To έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ηλεκτροκίνησης, όλες δηλαδή τις απαραίτητες εργασίες για την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροκίνησης στη νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή του τμήματος Κιάτο – Ροδοδάφνη, μήκους 71 χλμ. περίπου, η υποδομή του οποίου βρίσκεται υπό κατασκευή.

Ροδοδάφνη – Πάτρα (περιοχή Μποζαϊτικα) (Επιδομή, Ηλεκτροκίνηση, Στάσεις)

To έργο περιλαμβάνει την κατασκευή της επιδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής, μήκους 32 χλμ. στο τμήμα Ροδοδάφνης – Πάτρας (περιοχή Μποζαϊτικα)

Πάτρα – Πύργος – Καλαμάτα

Το έργο αφορά στην κανονικοποίηση (μετατροπή από μετρικού σε κανονικού εύρους) και την αναβάθμιση (βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών, όπου αυτό είναι εφικτό) της υφισταμένης μονής σιδηροδρομικής γραμμής αντίστοιχα στα τμήματα Πάτρα – Πύργος, συνολικού μήκους 131,8 χλμ και Αλφειός – Κυπαρισσία – Καλαμάτα, μήκους 119 χλμ.