Πάτρα – Πύργος – Καλαμάτα

Το έργο αφορά στην κανονικοποίηση (μετατροπή από μετρικού σε κανονικού εύρους) και την αναβάθμιση (βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών, όπου αυτό είναι εφικτό) της υφισταμένης μονής σιδηροδρομικής γραμμής αντίστοιχα στα τμήματα Πάτρα – Πύργος, συνολικού μήκους 131,8 χλμ και Αλφειός – Κυπαρισσία – Καλαμάτα, μήκους 119 χλμ.