Κατασκευή νέων Σιδηροδρομικών Γεφυρών του Γαλλικού Ποταμού, στο τμήμα από Σ.Σ. Πλατέως έως Τ.Χ.1 Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες «Κατασκευή νέων Σιδηροδρομικών Γεφυρών του Γαλλικού Ποταμού, στην Χ.Θ. 9+184 της Σιδηροδρομικής Γραμμής, στο τμήμα από Σ.Σ. Πλατέως έως Τ.Χ.1 Θεσσαλονίκης» (Α.Σ. 673) Το αντικείμενο του έργου αφορά  στην κατασκευή των δύο (2) νέων σιδηροδρομικών γεφυρών (άνοδος – κάθοδος), στη Χ.Θ. 9+184 της Γραμμής Θεσσαλονίκης – Φλώρινας, οι οποίες προβλέπεται να αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες…

Kάτω Διαβάσεις στον Δήμο Μενεμένης Θεσσαλονίκης

Το έργο αφορά στην κατάργηση της υφιστάμενης ισόπεδης διάβασης οχημάτων και πεζών, των σιδηροδρομικών γραμμών στη θέση Χ.Θ. 0+902,10 της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Φλώρινας και στην αποκατάσταση της διακοπής του αστικού ιστού, που επιφέρει η ύπαρξη των σιδηροδρομικών γραμμών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μενεμένης.

Ανακαίνιση Μηχανοστασίου Θεσ/κης

Το έργο αφορά κυρίως τη συμπλήρωση και επέκταση του σηματοτεχνικού εξοπλισμού της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας και στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κυκλοφορίας στην περιοχή.