Ροδοδάφνη (Αίγιο) – Ψαθόπυργος (Σήραγγα Παναγοπούλας)(Υποδομή)

To έργο περιλαμβάνει την κατασκευή της υποδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής, μήκους 21,5 χλμ., από Χ.Θ. 91+500 έως Χ.Θ. 113+000, στο τμήμα Ροδοδάφνη – Ψαθόπυργος της γραμμής Αθήνας – Πάτρας.