Οι προκηρύξεις έργων

Αριθμός Διαγωνισμού 1505

«Φυτοτεχνικές εργασίες για την σταθεροποίηση και την περιβαλλοντική αποκατάσταση των πρανών κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο – Βουραϊκός ποταμός» (Α.Δ. 1505).