Αριθμός Διαγωνισμού 10364

You are here:
Προκηρύξεις: 22-10-2020

Προμήθεια και εγκατάσταση ρομποτικής βιβλιοθήκης κασετών τύπου LTO-8 (LTO Tape Library) (Α.Δ.10364)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/10/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για λήψη τευχών δημοπράτησης

Δυστυχώς, ο διαγωνισμός αυτός έχει λήξει!
Go to Top